Talous

Kuluttajien luottamus talouteen hiipui

Kuluttajien luottamus talouteen hiipui kesäkuussa. Eniten synkkenivät odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyden kehityksestä. Kuluttajien usko omaan talouteensa oli kuitenkin edelleen vahva.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yleistä suuntaa mittaava luottamusindikaattori oli kesäkuussa pisteluvussa 8,8. Se on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa 13,5 alapuolella. Toukokuussa indikaattori oli 14,0 ja viime vuoden kesäkuussa 14,3.

Suomen talouden kehitystä kuvaava indikaattori kääntyi miinukselle kesäkuussa. Lähes kolmasosa vastaajista arvioi Suomen talouden huononevan seuraavan vuoden aikana. Oman talouden kohentumiseen luotti lähes kolmannes vastaajista.

Kuluttajista lähes puolet arvioi kesäkuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana. Viidennes uskoi työttömyyden vähenemiseen. Omiin säästömahdollisuuksiinsa kuluttajat uskoivat vahvasti.

Kuluttajabarometria varten haastateltiin 1 500 Suomessa asuvaa henkilöä. Pisteluvut saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Teollisuus luottavaisena

Teollisuuden luottamus tulevaan vahvistui kesän alussa, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton maanantaina julkaisemista tiedoista. Nousua selitti erityisesti varastojen supistuminen. Sen taustalla on metsäteollisuuden työnseisaus.

- Luottamusindikaattoria muodostettaessa pienten varastojen ajatellaan kuvaavan hyviä suhdanteita, EK:sta selvitettiin.

Teollisuuden luottamusindikaattori oli kesäkuussa 9, kun toukokuussa lukema oli -2. Pitkän ajan keskiarvo on 2.

Myös teollisuuden tuotanto-odotukset olivat jonkin verran paremmat kuin toukokuussa. Tilauskannan arvioitiin kuitenkin olevan hieman normaalin tason alapuolella.

Rakentamisen näkymät vahvoja

Rakentamisessa näkymät pysyivät edelleen vahvoina. Palveluyritysten luottamusindikaattori parani hieman, mutta palveluyritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteita hieman normaalia heikommiksi. Kesäkuussa myynnin kasvu vauhdittui hieman, mutta lähikuukausien odotukset ovat varovaiset.

EK:n luottamusindikaattori perustuu kyselyyn vastanneiden järjestön jäsenyritysten näkemyksiin taloudellisesta tilanteestaan.

Siinäkin saldoluvut saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus. Luvut ovat kausitasoitettuja.