Uutiset

Etelässä
tarvitaan
450 miljoonaa
kouluihin

Etelä-Suomen läänin kunnat arvioivat lääninhallitukselle, että niissä tarvitaan lähivuosina yli 450 miljoonaa euroa peruskoulujen ja lukioiden peruskorjauksiin ja lisärakentamiseen.

Etelä-Suomen lääninhallitus teki kuntien arvioiden pohjalta esityksen opetusministeriölle. Lääninhallituksen mukaan sen esitykseen oppilaitosten rakentamishankkeista vuosiksi 2006-2009 voitiin ottaa mukaan noin kolmannes hankkeista. Rahassa tämä tarkoittaa noin 163 miljoonaa euroa.

Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi Etelä-Suomen läänin ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja aikuiskoulutuslaitokset arvioivat tarvitsevansa 81 miljoonaa rakentamishankkeisiin. Lääninhallitus hyväksyi hankkeita esitykseensä 36 miljoonan edestä.