Talous

Suomalaisten luottamus talouteen heikentyi

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni kesäkuussa. Eniten synkkenivät odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyden kehityksestä. Kuluttajien usko omaan talouteensa oli kuitenkin edelleen vahva.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yleistä suuntaa mittaava luottamusindikaattori oli kesäkuussa pisteluvussa 8,8, kun se oli toukokuussa 14,0 ja viime vuoden kesäkuussa 14,3. Indikaattori oli selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella.

Suomen talouden kehitystä kuvaava indikaattori kääntyi miinukselle kesäkuussa. Lähes kolmasosa vastaajista arvioi Suomen talouden huononevan seuraavan vuoden aikana. Oman talouden kohentumiseen luotti 28 prosenttia vastaajista.