Uutiset

Hallitus keventäisi ulkosuomalaisten
eläkeläisten verotusta tuntuvasti

KATJA IHATSU

Ulkosuomalaisten eläkkeensaajien verotus kevenee tuntuvasti ensi vuoden alussa. Valmisteilla oleva hallituksen esitys poistaisi ulkomailla asuvat, Suomesta eläkkeensä saavat lähdeveron piiristä. Esitys lähetetään juhannuksen jälkeen eduskuntaan, joka käsittelee sen ensi syksynä.

Nykyinen 35 prosentin lähdevero on tasavero eli se peritään jokaisen ulkomailla asuvan eläkkeestä tulon määrästä riippumatta. Uudistus tietäisi eniten helpotusta pienituloisille, joiden vero nousee helposti suuremmaksi kuin Suomessa asuvalla. Esitys siirtäisi kaikki ulkosuomalaiset eläkeläiset Suomessa asuvien eläkeläisten verotusta vastaavaan järjestelmään.

- Lähden siitä, että yksimielinen hallituksen esitys menee eduskunnassa läpi sellaisenaan. Asialle ei juuri löydy vastustajia, pikemminkin päinvastoin, toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos (r) sanoo.

Lähdevero on pysynyt samanlaisena 1970-luvulta asti, mutta viimeisen viidentoista vuoden aikana sen uudistamisesta on keskusteltu aika ajoin. Potkua verotuksen uudistamiselle tuli Euroopan unionin komissiolta, joka antoi Suomelle viime joulukuussa perustellun huomautuksen epäoikeudenmukaisesta verotaakasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Komissio katsoi, että nykyinen lähdeverotus syrjii kansalaisia. Komissio antoi Suomelle kaksi kuukautta aikaa uudistaa ulkosuomalaisten verotusta. Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) vastasi komissiolle viime helmikuussa.

Lähdeverotuotto putoaa 10 miljoonalla

Viime vuoden lopussa ulkomailla asui 55 700 eläkkeensaajaa, joiden kokonaiseläke oli keskimäärin kolmesataa euroa kuukaudessa. Esimerkiksi tästä summasta lähdevero lohkaisee nyt kolmasosan, 105 euroa.

- Alustavien laskelmien mukaan eläketulo näyttäisi olevan verovapaata noin 7 700 euron vuosituloihin asti. Se tarkoittaa, että enintään 650 euron suuruisesta kuukausieläkkeestä ei uudistuksen jälkeen menisi veroa lainkaan, kun nyt verosumma olisi melkein 230 euroa, Wideroos kertoo.

Wideroos on tyytyväinen hallituksen ehdottamiin lähdeverolain muutoksiin.

- Minulle henkilökohtaisesti tämä on aina ollut oikeudenmukaisuuskysymys. Aikaisemmin laki ei kohdellut kaikkia tasavertaisesti, mutta muutoksen ansiosta ulkomailla asuvia eläkeläisiä verotettaisiin kuten Suomessa asuviakin.

Ulkosuomalaisten eläkeläisten lähdeveroista kertyy valtiolle noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Uudistuksen jälkeen tuotto puolittuu noin 10 miljoonaa euroon vuodessa.

- Suurituloisten osalta verotus kovenee, mutta heitä heitä on tästä joukosta hyvin vähän, finanssineuvos Antero Toivainen valtiovarainministeriön vero-osastolta sanoo.

Oikeus myös verovähennyksiin

Progressiiviseen eli tuloista riippuvaan verotukseen siirryttäessä ulkosuomalaisten eläkeläisten maksettavaksi tulisi myös kunnallisveron tyyppinen maksu, jota Suomessa asuvatkin maksavat. Se tulee olemaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti, joka tarkistetaan vuosittain.

Tällä hetkellä kunnallisvero vaihtelee 16-20 prosentin välillä.

- EU:n komissio katsoo, että verotuksessa on pyrittävä tasavertaisuuteen. Vaikka ulkosuomalainen ei käyttäisikään Suomen kuntien palveluja, se ei ole syy suosia heitä verotuksessa, Toivainen perustelee.

Ulkomailla asuville ei nykysysteemissä myönnetä verovähennyksiä, jotka voivat pienentää Suomessa asuvien kokonaisverotusta tuntuvasti. Uudistus antaisi ulkomaisille eläkkeensaajille myös tavalliset vähennykset, kuten eläketulo- ja invalidivähennyksen. Myös asuntovelan korot saisi vähentää samoin perustein kuin Suomessa asuvakin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Valtaosa ulkosuomalaisista eläkkeensaajista asuu Ruotsissa. Viime vuoden lopussa heitä oli yli 45 000. Seuraavaksi eniten suomalaisia eläkeläisiä asuu Espanjassa, noin 2 500. Myös Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa asuu kussakin tuhatkunta suomalaista eläkkeensaajaa.