Uutiset

Tilatoimikunta haluaa
Rauman lukiot yhteen

Turun Sanomat, Rauma

Raumalla alkaa taas kiivas väittely lukio-opetuksen parhaasta järjestämismallista, kun kaupunginhallituksen asettama tilatoimikunta päätti esittää äänin 4-3 siirtymistä nykyisistä kolmesta yhteen päivälukioon. Sille tilatoimikunta osoittaisi tilat nykyisen Rauman yhteislyseon lukion ja Aronahteen yläasteen rakennuksesta. Tarvittaessa lisätilaa saisi vieressä olevasta Nanun koulusta.

Äänestyksessä vähemmistöön jääneet kannattivat kahden lukion mallia, jossa Rauman yhteislyseon lukion lisäksi toiminta jatkuisi Uotilanrinteen lukiossa, mutta loppuisi Raumanmeren lukiossa.

Tilatoimikunnan esityksen mukaan peruskoulun yläasteiden toiminta jatkuu nykyisissä koulurakennuksissa Aronahdetta lukuun ottamatta. Lisäksi tilatoimikunta haluaa selvittää, voidaanko Turun yliopiston Rauman normaalikoulu laajentaa käsittämään myös ylimmät luokat seitsemännestä yhdeksänteen. Toimikunta toteaa esityksessään myös, että yläasteiden tarkoituksenmukaiset toimipaikat tulee arvioida vielä Olkiluodon vilkkaimman rakennusvaiheen ajaksi syntyvän kansainvälisen koulun väistyessä Nanun koulusta 2008-2009 tienoilla.

Päivälukion toiminnan järjestäminen tilatoimikunnan esittämällä tavalla edellyttää muutostöitä Rauman yhteislyseon lukion ja Aronahteen yläasteen tiloissa. Muutostöiden kustannukset arvioidaan 1,5-2 miljoonaksi euroksi. Eniten rahaa tarvitaan ajanmukaisen lukio-opetuksen edellyttämiin teknisiin parannuksiin.

Jos kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kouluverkkoa, tilatoimikunnan esittämään malliin voidaan siirtyä aikaisintaan syksyllä 2007.