Uutiset

YK tekee Irakissa paljon työtä vähin äänin

LK/REUTERS
LK/REUTERS

KOFI ANNAN

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1546 annettiin Irakille vuosi sitten aikataulu, jota sen tuli noudattaa YK:n ja kansainvälisen yhteisön avulla. Brysselin konferenssi on osoitus siitä, että kansainvälinen yhteisö tukee irakilaisten urhoollisia pyrkimyksiä rakentaa uudelleen kotimaataan. Irakissa on edistytty huomattavasti vaikeuksista huolimatta.

Irakissa pidettiin vaalit tammikuussa sovitun aikataulun mukaisesti. Kolme kuukautta sen jälkeen väliaikainen kansalliskokous hyväksyi väliaikaisen hallituksen. Osapuolet ovat aloittaneet neuvottelut, joiden tavoitteena on sunnimuslimien liittäminen kiinteäksi osaksi nykyistä järjestelmää. Useat sunniryhmät ja -puolueet pyrkivät varmistamaan, että he saavat äänensä kuuluviin uutta perustuslakia laadittaessa. Lisäksi he haluavat osallistua täysivaltaisesti perustuslakia koskevaan kansanäänestykseen ja joulukuulle kaavailtuihin vaaleihin.

Viime viikolla sovittiin perustuslakia valmistelevan komitean laajentamisesta niin, että myös sunniyhteisö voi osallistua täysipainoisesti perustuslain laatimiseen. Yhdistyneiden kansakuntien avulla syntyneen sopimuksen tulisi rohkaista irakilaisia saamaan perustuslaki valmiiksi määräpäivään 15. elokuuta mennessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Turhauttavat viivästykset ja vaikeat takaiskut tulevat varmasti hidastamaan prosessia. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että kaikkialla Irakissa ihmiset käyvät keskustelua poliittisesta tulevaisuudestaan.

Useat irakilaiset ovat vaatineet YK:ta auttamaan heitä muutoksen aikaansaamisessa. YK avusti Irakia muun muassa tammikuisten vaalien läpiviemisessä. Irakilaiset ovat pyytäneet tukeamme perustuslain laatimiseen, lokakuisen kansanäänestyksen ja joulukuun vaalien valmisteluun sekä avustusten ohjaamiseen.

YK on vastannut pyyntöön ripeästi ja määrätietoisesti. Olemme perustaneet avustusten koordinointimekanismin Bagdadiin, Constitutional Support Unit -yksikön ja aloittaneet yhteistyön kansalliskokouksen perustuslakikomitean kanssa. Nykyään yli 800 paikallista ja kansainvälistä YK:n työntekijää palvelee Irakissa YK:n avustusoperaatiossa.

Tiedotusvälineiden aikakaudella näkyvyyttä pidetään usein menestyksen mittana. Näin ei kuitenkaan ole Irakissa. Kuten viime viikolla solmittu sopimus osoitti, toimintamme on toteutettava hiljaisuudessa ja julkisuudelta piilossa, vaikka tulokset ovat kaikkien nähtävissä.

Eri yhteisöjen välinen sopu on yhtä tärkeää kuin itse perustuslain tekstin muotoilu. YK:n Irakin erityisedustaja Ashraf Qazi on työskennellyt poliittisen yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi eri yhteisöjen välillä, jotta ne voisivat osallistua samanarvoisina maan rakentamiseen. Myös hänen työnsä on tehtävä medialta näkymättömissä, koska hän pyrkii rakentamaan luottamusta eri äänestäjäkuntien välille. Luottamus on ratkaiseva tekijä vallan siirtämisessä.

On myös niitä, jotka haluavat lisätä ryhmien välisiä jännitteitä ja estää demokraattisen, pluralistisen sekä vakaan Irakin synnyn. He yrittävät hyötyä tavallisten ihmisten vaikeuksista ja käyttää kiukkua sekä tyytymättömyyttä vihan ja väkivallan edistämiseen. Heidän aikaansaannoksensa näkyvät Irakin kaduilla päivittäin.

En usko, että turvatoimet ovat riittävä ratkaisu ongelmaan. Vakauden luominen edellyttää laaja-alaisempaa strategiaa, jossa huomioidaan vallan vaihtuminen, kehitys, ihmisoikeudet ja instituutioiden rakentaminen. Siten kaikki irakilaiset yhteisöt voivat tuntea olevansa voittajia uudessa Irakissa. Samaan aikaan Irakia täytyy auttaa selviytymään tuskaisasta menneisyydestään, joka on yleinen syy kostotoimiin. Jos pulmia ei käsitellä nyt, ne tuhoavat tulevat sukupolvet. Kostonkierre on vaikea ongelma mille tahansa siirtymävaiheessa olevalle yhteiskunnalle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

YK avustaa Irakia koordinoimalla avustuksia, vahvistamalla maan ministerien sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kapasiteettia sekä turvaamalla peruspalvelut maan sisällä ja sen rajojen ulkopuolella. Koulujen jälleenrakennus, vesihuolto, jätteenkäsittelylaitokset, voimalaitokset, ruoka-apu lapsille, miinanraivaus ja satojentuhansien palaavien pakolaisten sekä maan sisäisten pakolaisten auttaminen kuuluvat Irakin arkipäivään. Näitä toteutetaan YK:n johdolla.

Kofi Annan on YK:n pääsihteeri. Julkaisemme Washington Postissa 21.6.2005 julkaistun kirjoituksen hieman lyhennettynä.