Uutiset

Sulakkeen kärähtäminen
katkoo sähköjä Kakskerrassa

Suurjännitesulakkeen palaminen on aiheuttanut viime päivinä toistuvia sähkökatkoksia Turun Kakskerrassa Haapaluodon, Ihaluodon ja Hinttisten saarissa. Vika-alueeseen kuuluvat myös Talvion ja Vihannon muuntopiirit.

Sunnuntaina alkaneet päivittäiset katkokset ovat kestäneet kerrallaan noin kaksi tuntia. Keskeytykset koskevat 97 taloutta.

Vian aiheuttajaksi epäillään vioittunutta ylijännitesuojaa. Turku Energia Oy:stä kerrotaan, että ylijännitesuoja on ilmeisesti reagoinut liian herkästi Hirvensalon puolella tapahtuneisiin maasulkuihin, ja tämän seurauksena saaria syöttävällä välimuuntajalla on palanut sulake. Maasulkuja aiheuttavat muun muassa muuntajien päälle osuvat metsäneläimet. Turku Energia Oy on aloittanut työt vian korjaamiseksi järjestelemällä nykyistä verkkoa uudelleen.