Uutiset

Raunistulassa selvitetään
kaavan sosiaaliset vaikutukset

LEENA KORJA-KASKIMÄKI

Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto laadituttaa Raunistulan kaavoituksen yhteydessä ensimmäistä kertaa erillisen sosiaalisten vaikutusten arvioinnin, jonka avulla selvitetään kaavoituksen vaikutusta ihmisiin, elinympäristöön sekä olosuhteisiin. Raunistulassa tehtävä arviointi, joka vertailee eri maankäyttöratkaisujen hyviä ja huonoja puolia, koskee lähes koko kaupunginosaa, sen osallisina ovat muun muassa alueen asukkaat, yritykset sekä palvelujen tarjoajat.

Ensi syksynä toteuttavan arvioinnin kenttätyön teemahaastatteluineen tekee kaksi ammattikorkeakoulun opiskelijaa, ja se on osa ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelmaa. Arviointi, johon liittyy myös asukastilaisuuksia, valmistuu vuoden lopussa.

Kaavoitustoimenjohtajan tilaama selvitys maksaa Turun kaupungille 12 000 euroa.

Raunistulan uusi kaavaluonnos valmistuu syksyllä. Uusi kaava koskee Toijalanradan luoteispuolella olevaa Raunistulan teollisuusaluetta, johon kuuluvat myös vanhat kutomorakennukset. Kaavahanke on Turun oloissa varsin merkittävä.