Uutiset

Forssa ja Loimaa pohtivat yhteispuhdistusta

EEVA SUOJANEN

Forssan ja Loimaan seudulla on aloitettu neuvonpito yhteisestä jäteveden suurpuhdistamosta.

Uusiin suunnitelmiin on päädytty, sillä Länsi-Suomen ympäristölupavirasto vaatii huomattavia tiukennuksia molempien Loimijoen varrella sijaitsevien kaupunkien puhdistamojen lupaehtoihin.

Päästöjen pienentäminen on välttämätöntä, koska puhdistamoilla on ympäristölupaviraston mukaan selvästi havaittava haitallinen vaikutus Loimijokeen. Tuloksia on tehostettava erityisesti typenpoiston osalta. Forssassa parempia lukemia vaaditaan myös biokemiallisen hapenkulutuksen ja fosforin osalta.

Ympäristölupavirasto vaatii myös tiukkaa aikataulua: parempia tuloksia edellytetään jo vuonna 2009.

Forssassa vaatimuksia ja aikataulua pidetään kohtuuttoman ankarina ja niistä aiotaan valittaa. Loimaakin valittanee ehdoista. Molemmat joutuisivat laajentamaan ja saneeraamaan laitoksiaan miljoonilla euroilla. Forssassa erityisongelmia aiheutuu teollisuuden jätevesistä, joita koko kuormasta on puolet.

Forssan teknisen johtajan Pentti Eskolan mielestä puhdistamon jätevedet vaikuttavat Loimijoen laatuun varsin vähän. Loimijoen yhteiskuormitusta tulisi vähentää ensisijaisesti jäteveden seudullisen yhteiskäsittelyn avulla. Yhdestä isosta laitoksesta saataisiin kustannusetuja, ja myös Loimijoen yläjuoksun virkistyskäyttömahdollisuudet paranisivat.

Lounais-Hämeessä naapurikuntien kesken on vesihuoltosuunnitelmassa kaavailtu seudullista jätevedenpuhdistusta Ypäjälle, ja nyt Loimaan kanssa on pohdittu yhteistä suurpuhdistamoa, jolle vesihuoltoinsinööri Jouko Grönin mukaan parempi paikka olisi Loimaan alapuolella.

Valituksilla haetaan lisäaikaa selvitystöille. Forssa hakee määräajan jatkamista vuoteen 2014.