Uutiset

Maaherran
kanslian siiven saa purkaa

Turun kaupunki saa purkaa pääkirjaston tontilla olevan maaherran kanslian siipiosan. Ympäristöministeriö on rajannut suojelupäätöksen uudelleen niin, ettei se koske 1960-luvulla valmistunutta siipeä. kaupunki halusi aiemmin purkaa koko kansliarakennuksen pääkirjaston laajennuksen tieltä. Museovirasto ja ympäristökeskus eivät kuitenkaan suostuneet kumoamaan valtioneuvoston jo 1991 vahvistamaa suojelupäätöstä.