Uutiset

Hollannissa vastustus kasvaa

Hollantilaisten vastustus EU:n uutta perustuslakia kohtaan on tuoreimman mielipidekyselyn mukaan kasvanut. Hollannissa järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys keskiviikkona. Haastatelluista 60 prosenttia ilmoitti vastustavansa EU:n uutta perustuslakia. Lähes kaikki haastatellut sanoivat, ettei Ranskan kansanäänestyksen tulos vaikuttanut heidän näkemykseensä.