Uutiset

Koulusäästöjen etsinnät
kiristyvät Mynämäellä

HARRI KAVÈN

Mynämäen kunnanhallitus ei antanut maanantaina armoa koulutuslautakunnalle, joka pyysi lupaa ylittää ensi vuoden nettomenojen kasvurajaksi määrätty 2,5 prosentin taso 1,3 prosenttiyksiköllä. Kunnanhallituksen mielestä opetustoimi ei saa erivapauksia, vaan sen on jostain löydettävä välttämättömät säästöt.

Koulutuslautakunnan esityksen mukaan 2,5 prosentin katto on kohtuuttoman matalalla, kun pelkästään opettajien palkkojen nousu tulee ensi vuonna olemaan 3,8 prosenttia. Myös oppilasmäärän kasvusta ja kiinteistönhoidosta aiheutuu lisämenoja.

Koulutuslautakunnan laskelmien mukaan opetustoimessa pitäisi löytää 170 000 euron säästöt, jos menokatosta pidetään kiinni. Se oli listannut teoreettisia säästökohteita, mutta ilmoitti kunnanhallitukselle, että ne kaikki olisivat vastoin hyväksyttyä kuntastrategiaa. Esillä oli muun muassa luokkakoon kasvattaminen, Ihalaisten kyläkoulun lakkauttaminen sekä erityisopetuksen supistaminen.

Koulutuslautakunnan mielestä ainoa todellinen säästöjä tuottava toimenpide on kouluverkon karsiminen, joka edellyttää keskustelun käynnistämistä kunnanhallituksen tasolla.

Kunnanhallitus päätti kuitenkin pysytellä tässä vaiheessa sivussa opetustoimen ensi vuoden talousarvion laadinnasta ja palautti asian lautakunnan valmisteluun.

Lautakuntien pitää toimittaa budjettiehdotuksensa kunnanhallitukselle kesäkuun loppuun mennessä. Mynämäellä budjetin yleisohjeeksi on annettu enintään 2,5 prosentin nettomenojen kasvu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, kun kasvuvauhdiksi monissa muissa kunnissa on määritelty nelisen prosenttia.