Uutiset

Kalastusta
valvotaan
tehostetusti
rannikolla

Suomen rannikon kalastusalueiden kalastuksenvalvojat aloittavat tehovalvonnan 6. kesäkuuta. Tehostettu valvonta kestää kaksi viikkoa.

Kalastuksen valvonnassa kiinnitetään huomio ja painopiste kuhan kalastukseen sekä yleisten kalastusmääräysten opastamiseen ja ohjaukseen.

Lisäksi kiinnitetään huomiota rauhoituspiireihin, kalastusvälineisiin ja kalan alamittoihin sekä tarkastetaan kalastusluvat.