Uutiset

Vainio hävisi korkokiistan käräjäoikeudessa

Turun Sanomat, Loimaa

Loimaan käräjäoikeus jätti tutkimatta entisen kaupunginjohtaja Ilkka Vainion kanteen, jolla hän haki kaupungilta 5 761 euron korkosaatavia. Koska kanne jätettiin tutkimatta, Vainio katsottiin oikeudenkäynnin hävinneeksi osapuoleksi ja hänet tuomittiin korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1 545 eurolla.

Vainio jäi varhennetulle eläkkeelle Loimaiden liitoshankkeen yhteydessä. Kaupunki maksoi hänelle korvausta menetetystä eläkkeestä 74 771 euroa.

Vainio laskutti korvauksen 31.8. 2003, mutta kaupunki maksoi sen vasta yhdeksän kuukautta 22 päivää eräpäivän jälkeen muun muassa siksi, että korvaukseen ei ollut sitä ennen määrärahaa. Vainiolle aiheutui viivästyskoron perinnästä 612 euron kustannukset, joita hän lisäksi vaati kaupungilta.

Käräjäoikeus katsoi, että se voi tutkia korkolain tulkintaan liittyvän kiistan. Sen mukaan kyseessä oli julkisoikeudelliseen virkasuhteeseen perustuva saatava, johon viivästyskorkoa ei tule soveltaa. Tästä syystä Vainion kanne on lakiin perustumaton.

Käräjäoikeuden mukaan Vainio laskutti kaupunkia ennenaikaisesti. Eläkepäätös perustui kunnanvaltuuston hallintopäätökseen, jonka mukainen lasku erääntyy vasta, kun päätös on saanut lainvoiman.

Kysymys Vainion oikeudesta viivästyskorkoon edellyttää käräjäoikeuden mukaan sen toteamista ja vahvistamista, että kaupunki olisi rikkonut julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tämän toteaminen taas ei kuulu käräjäoikeuden, vaan hallinto-oikeuden toimivaltaan.