Uutiset

Rauma jättänyt laskuttamatta
yläasteen menoja

Turun Sanomat, Rauma

Rauman kaupunki ei ole laskuttanut Lapin ja Kodisjoen kunnilta yhteisen yläasteen menoja niin kuin 1994 tehtyyn sopimukseen kirjattiin.

Kaupunki on lähettänyt naapurikunnille ilmoituksen, että Lapin kunnalta on laskutettu kymmenen vuoden aikana vuosittain keskimäärin runsaat 80 000 euroa vähemmän kuin kaupungilla olisi yhteistoimintasopimuksen mukaan ollut oikeus Lapilta periä. Kodisjoen osaltakin perimättä jääneen summan lasketaan nousseen kymmenessä vuodessa kaikkiaan noin 130 000 euroon.

Kolme kuntaa sopivat yhteisen yläasteen koulun ylläpidosta ja kustannusten jakamisesta vuoden 1994 lopulla. Sopimuksen mukaan Rauma saa yhteisen koulun sijaintikuntana laskennallisen yksikköhinnan mukaisen valtionosuuden. Lappi ja Kodisjoki sitoutuivat maksamaan kulloisenkin oppilasmäärän mukaan erotuksen, jos yläasteen todelliset kustannukset oppilasta kohden laskettuna ovat valtionosuutta suuremmat.

- Syystä tai toisesta kustannuksista ei ole lähetetty kunnille laskua, ja Raumalla on nyt alettu keskustella siitä, pitäisikö kustannukset laskuttaa, Lapin kunnanjohtaja Seppo Ala-Siuru sanoo.

Ala-Siuru korostaa asian olevan toistaiseksi täysin raumalaisten käsissä. Mitään neuvotteluja ei ole kuntien kesken vielä käyty eikä laskua esitetty.

- Meille on vain ilmoitettu, että tällainen selvitys on tehty ja että Raumalla on alettu selvittää laskuttamisen mahdollisuutta, hän sanoo.