Talousliite

Harjoitusyritystoimintatapailee todellisuutta

TS/Jari Laurikko<br />i-Techin porukalla on tilinpäätöksen aika. Takana vasemmalta Juhani Puska ja Matti Vehniäinen. Edessä vasemmalta Saara Salo, Maria Nummela ja Jenni Heiskanen. Tytöt opiskelevat kirjasto- ja tietopalvelua, pojat tietotekniikkaa.
TS/Jari Laurikko
i-Techin porukalla on tilinpäätöksen aika. Takana vasemmalta Juhani Puska ja Matti Vehniäinen. Edessä vasemmalta Saara Salo, Maria Nummela ja Jenni Heiskanen. Tytöt opiskelevat kirjasto- ja tietopalvelua, pojat tietotekniikkaa.

Ajatus harjoitusyritystoiminnasta lähti liikkeelle Turun ammattikorkeakoulun tietoliikenteen ja sähköisen kaupan lehtorin sekä harjoitusyritysten työskentelystä vastaavan opettajan Markku Sunin mukaan yrityselämän edellytyksistä. Uusilla työntekijöillä on oltava paitsi ammatti- myös ryhmätyötaitoja, päätöksentekokykyä sekä ominaisuuksia, joiden opettamiseen on vaikea perustaa erillisiä kursseja.

Tämän lukuvuoden aikana viisi noin kymmenen hengen harjoitusyritysryhmää on kasvattanut tietojaan ja taitojaan kummiyritysten eli oikeasti toimivien pk-yritysten mallien mukaan.

- Kaikkein paras tapa oppia asioita on käytäntö. Aloittelevan harjoitusyrityksen lähtötilanne on kaikilta osin pyritty saamaan mahdollisimman realistiseksi, Markku Suni kertoo.

Menetelmänä käytetään ongelmalähtöistä opetustapaa, joka vaatii opiskelijoilta vahvaa itseohjautumiskykyä.

- Me opettajat olemme vain tukena ja osviittaa antamassa. Valmiita ehdotuksia siitä, mitä yritysten tulisi tehdä, ei opiskelijoille tarjota.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ryhmässä toimiminen korostuu

Harjoitusyritystoiminta on paitsi maanlaajuista myös kansainvälistä. Joka vuosi järjestetään myös messut, jossa kaikki harjoitusyritykset saavat esitellä ja markkinoida itseään sekä toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti. Tänä vuonna Suomen valtakunnalliset HY- messut pidettiin Helsingissä. Turun ammattikorkeakoulun omat HY- messut järjestettiin Salossa.

- Messut toteutetaan aina erittäin pienellä budjetilla, joten opiskelijoilta vaaditaan runsaasti uusia ideoita, työtä ja oma-aloitteisuutta, Suni kertoo.

Kun harjoitusyritys perustetaan, opiskelijat vierailevat ensin kummiyrityksissä ja keräävät tietoa esimerkiksi raaka-aineiden hinnoista, tarvittavista laitteista ja tiloista. Sen jälkeen he laativat liiketoimintasuunnitelman sekä budjetin ja marssivat oikeaan pankkiin neuvottelemaan rahoituksesta.

- Turussa Nordea, Sampo ja Osuuspankki, jotka ovat lähteneet mukaan tähän toimintaan.

Kun pankki myöntää lainapäätöksen, se toimitetaan Oulussa sijaitsevaan FINPECiin, jonka kuvitteellinen pankki hoitaa kaikkien Suomen harjoitusyritysten rahaliikennettä.

Harjoitusyritykset kootaan eri alojen opiskelijoista, jotta opittaisiin vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä työskentelyä myös erilaisten ihmisten kanssa.

Alkutilanteen raamit selkeämmiksi

i-Tech on esimerkki yhdestä Turun ammattikorkeakoulussa toimivista harjoitusyrityksistä. Sen toimialana on info-tv -järjestelmien tarjoaminen yrityksille, kouluille, palvelulaitoksille ja muille yhteisöille. i-Techin kummiyrityksenä toimii Kovo-tekniikka Oy.

Meneillään on harjoitusyrityksen tilinpäätöksen laadinta.Henkilökunnasta on paikalla viisi henkeä. Muut ovat ilmeisesti "liikematkalla".

i-Techin toimitusjohtaja, tietotekniikkaa opiskeleva Matti Vehniäinen antaa harjoitusyritystoiminnalle sekä kritiikkiä että kiitosta. Lähtötilanteeseen hän kaipaisi selkeämpiä raameja.

- Myös ryhmäkoot ovat mielestäni hieman liian isot. Pienen takkuilun jälkeen toiminta lähti kuitenkin hyvin käyntiin ja nyt ollaan jo loppusuoralla. Aikataulussakin ollaan pysytty.

Vehniäisen mukaan kummiyrityksen yhteyshenkilö on ollut aktiivisesti yhteydessä harjoitusyritykseen päin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Olemme käyneet paljon rakentavaa vuoropuhelua yritysmaailman koukeroista, lähinnä sähköpostitse, i-Techin varatoimitusjohtaja, kirjasto- ja tietopalvelua opiskeleva Maria Nummela lisää.

Muita Turun ammattikorkeakoulussa toimineita harjoitusyrityksiä ovat tänä vuonna olleet kännykkäpalveluita yrityksille tuottanut Pulinax, Party Animal- elämystoimisto, ravintola Matida, sekä mainostoimisto Ad-diction.

Nyt ammattikorkeakoulussa pohditaan, pitäisikö opiskelijoiden saada vastaisuudessa valita itse kummiyrityksensä ja tiiminsä? Tähän asti eri alojen opiskelijoita on sekoitettu keskenään ja heille on annettu kummiyritys valmiina.

- Uudella käytännöllä opiskelijat voitaisiin saada paremmin sitoutumaan harjoitusyritykseensä.

- On luonnollisesti mielekkäämpää työskennellä sellaisessa harjoitusyrityksessä, joka liittyy jollakin lailla oman alan opintoihin, Multimedia- ja DVD -tekniikan opettajana sekä mainostoimisto Ad-dictionin tutoropettajana toiminut Keijo Leinonen arvelee.

Liisa Aalto