Uutiset

Hammashoidon
potilaskasvu
maltillista

Terveyskeskuksissa hampaitaan hoitavien aikuispotilaiden määrä kasvoi melko maltillisesti vuosien 2000-2003 aikana ikärajojen poistosta huolimatta.

Aikuispotilaiden määrä terveyskeskusten hammashoidossa kasvoi noin 11 prosenttia vuoteen 2003 mennessä.

Hammashoitoon pääsyä estäneet ikärajat poistuivat vuoden 2002 lopussa.

Tiedot selviävät Stakesin tuoreesta seurantatutkimuksesta, jossa tutkittiin hammashoidon muutoksia vuosina 2000-2003.

Hammashuollosta yhteiskunnalle koituva lasku nousi kuitenkin reilusti. Terveyskeskushammashoidon kokonaiskustannukset nousivat kaikkiaan 15 prosenttia. Yksityissektorilla kustannukset kohosivat jopa 18 prosenttia.

Ylilääkäri, dosentti Eeva Widström Stakesista arvioi, ettei terveyskeskuksissa luultavasti ole otettu vastaan paljon uusia hammashoidon potilaita.