Uutiset

Tutkimus: Hammashoidon potilasmäärät kasvaneet maltillisesti

Terveyskeskuksissa hampaitaan hoitavien aikuispotilaiden määrä on kasvanut melko maltillisesti ikärajojen poistosta huolimatta. Tämä selviää Stakesin seurantatutkimuksesta, jossa tutkittiin hammashoidon muutoksia vuosina 2000-2003.
Hammashuollosta yhteiskunnalle koituva lasku nousi kuitenkin reilusti. Terveyskeskushammashoidon kokonaiskustannukset nousivat kaikkiaan 15 prosenttia. Yksityissektorilla kustannukset kohosivat jopa 18 prosenttia.