Talous

Sitra toi Turun bioalalle
rauhoittavia rahoitusviestejä

Jukka Vehmanen

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johto kävi perjantaina Turussa vakuuttamassa, että Sitra ei hylkää bioalan yrityksiä, vaikka ala ei enää olekaan Sitran painopistealue.

Sitran yliasiamiehen Esko Ahon mukaan bioalalle tehdään jopa uusia sijoituksia. Esimerkiksi tänä vuonna Sitra on varannut sitä varten yhdeksän miljoonaa euroa.

Sitran Life Sciences -toimialajohtajan Ilkka Kouvosen mukaan oletus myyntiaikeista on väärinkäsitystä, joka on syntynyt Sitran uudesta toimintastrategiasta.

Turku Science Parkin toimitusjohtajan Kari Toivosen mukaan vierailu rauhoitti suuresti turkulaisia, kun selvisi, että Sitrab aikomuksena ei ole myydä biosalkkuaan, ja että se aikoo hoitaa vastuullisesti kaikkia salkussaan olevia Life Sciences -yrityksiä, joita on 36.

Sitran salkussa on arviolta 13-14 turkulaista yritystä ja niiden osuus salkun arvosta on puolet eli noin 50 miljoonaa euroa.

Uusi rahasto tyydyttää

Turkulainen bioalan väki oli tyytyväinen siitä, että Sitra on kehittelemässä uutta kansainvälistä Life Sciences -rahastoa. Uutta rahastoa tarvitaan, koska bioalan rahoitustarve kasvaa niin kovaa vauhtia, että Sitralle ei jäisi pian lainkaan rahaa muuhun toimintaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Vääntövoimaa alan kasvuun on saadaan vain rahoituspohjaa laajentamalla. Kysymys on siirtymisestä alan seuraavaan kehitysvaiheeseen, painotti Kouvonen.

Rahastoon on valittu 17 vielä salassa pidettävää alan kärkiyritystä, mutta Esko Ahon mukaan loputkin Sitran salkussa olevat yritykset hoidetaan vastuullisesti. Esimerkiksi täksi vuodeksi varatusta yhdeksän miljoonan potista osa sijoitetaan rahaston ulkopuolelle jääviin yrityksiin.

Aho ja Life Sciences -ryhmän johtaja Pauli Marttila pitivät erittäin hyvänä viestinä sitä, että kolme yrityksistä pystyi saavuttamaan viime vuonna ensi kertaa positiivisen tuloksen ja pystyy nyt elämään omilla rahoillaan.

- Eiväthän sijoittajat sijoita sinisten silmien takia, vaan tulosodotusten, Aho sanoi.

Marttilan mukaan positiivista oli myös se, että viisi yritystä sai rahoitusturvaa uusilla yhteistyösopimuksilla.

Aho painotti, että Life Sciences -rahaston ohella toinen vähintään yhtä merkittävä asia bioalalle on eduskunnan käsittelyssä oleva, kauppa- ja teollisuusministeriön kehittelemä innovatiivisten ja kasvavien yritysten rahoitusstrategia ja sen nopea liikkeellelähtö.

Terveysalalle isoja summia

Sitran vuoden verran voimassa olleen uuden strategian mukaan rahaston painopisteet ovat nyt terveydenhuollossa, innovaatioissa, ravitsemuksessa, ympäristössä sekä Venäjälle ja Intiaan suuntautuvissa toiminnoissa.

Aho vakuutti, että Turun seutu voi hyötyä paljon myös uusista painopistealueista. Esimerkkinä hän kertoi, että Sitra ja Tekes sijoittavat yhteistyökumppaneineen seuraavan viiden vuoden aikana yhteensä 250 miljoonaa euroa terveysalaan, jolla Sitra on toistaiseksi edennyt pisimmälle.

Aho väläytti, että Turku ja Varsinais-Suomi voivat päästä sähköisen reseptin kehittämisen pilottialueeksi.

- Sähköistä reseptiä on valmisteltu seitsemän vuotta pääsemättä tulokseen. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö on siirtänyt vastuun hankkeesta Sitralle.

Hanke on vielä niin alullaan, että Ahosta ei irronnut, mitä se konkreettisesti Turun seudulle merkitsisi.

- Tuohan se alueelle osaamista, ja se joka näitä ensimmäisenä käyttää, saa aina hyötyä, hän tuumi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ahon mukaan sähköinen resepti säästäisi vuosittain kymmeniä miljoonia euroja terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksissa ja johtaisi turvallisempaan, tehokkaampaan ja palvelukykyisempään järjestelmään.