Uutiset

Loimaan silloille puolto
ympäristölautakunnalta

HEIKKI ALA-NISSILÄ

Loimaan uudet siltahankkeet ovat ympäristölautakunnan mukaan tarkoituksenmukaisia, eikä niiden toteuttamiseen ole esteitä yleisen edun kannalta.

Kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa nykyisin vain kevyttä liikennettä palvelevan Lemmensillan muuttamiseksi ajoneuvoliikenteen sillaksi ja uuden kevyen liikenteen sillan rakentamiseksi Mäkitalon alueelta Hirvikoskelle.

Aleksis Kiven kadulta Loimijoen yli Hulmin alueelle johtava Lemmensilta on tarkoitus rakentaa 11 metriä leveäksi ja 54 metriä pitkäksi ajoneuvoliikenteen sillaksi, jota kautta pääsee pohjoiseen mm. valtatie 9:lle. Silta keventää liikennepaineita ruuhkaisessa Aleksis Kiven kadun ja Pikatien risteyksessä.

Se sijoitetaan kuitenkin ahtaaseen paikkaan aivan asutuksen viereen, joten melusuojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Mäkitalon alueen kevyen liikenteen silta on 62 metriä pitkä, ja se tulee metrin verran veden tulvakorkeuden yläpuolelle. Silta yhdistää Juvan kaupunginosan Hirvikosken taajamaan.

Ympäristölautakunnan mukaan sillat tulee rakentaa sellaiseen aikaan, että rakennustyöstä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kalojen kevätkudulle ja virkistyskalastukselle.