Uutiset

Suomen
uimavesien
laatu
hyvä

Suomen uimavesien laatu on eurooppalaisittain hyvää, selviää EU-komission vuosittaisesta uimavesiraportista.

Torstaina julkaistun raportin mukaan Suomi noudattaa unionin pakollista lainsäädäntöä lähes 100-prosenttisesti. Suomi on myös selvästi parantanut näytteidenottoa rantavesistään.

Suomen lisäksi monet vanhat EU-maat noudattavat lakia mallikkaasti. Sen sijaan uusilla Itä-Euroopan mailla on suuria vaikeuksia riittävässä näytteidenotossa ja raportoinnissa.

Suomi raportoi komissiolle vuosittain noin 400 uimarannan tilasta.