Talous

Rata ja pörssi moittivat Nokiaa tietojen panttaamisesta

Nokia sai torstaina tahran yrityskuvaansa, kun Rahoitusalaa valvova Rahoitustarkastus (Rata) ja Helsingin pörssin kurinpitolautakunta antoivat sille julkisia nuhteita pelisääntöjen rikkomisesta. Valvojien mukaan Nokia viivytteli tämän vuoden alussa, kun se ei antanut viipymättä tietoja ennustettua paremmin sujuneesta loppuvuodesta.

Arvopaperimarkkinalain mukaan yhtiön on viipymättä julkaistava tiedot, jotka ovat omiaan vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

Nokian loppuvuoden voitto oli noin 30 prosenttia parempi kuin yhtiö oli aiemmin arvioinut. Liikevaihto oli kasvanut puoli miljardia euroa ennakkoitua paremmaksi.

Myös markkinoilla Nokialta odoteltiin niin sanottua positiivista tulosvaroitusta ennen 27:nnen päivän tulosjulkistusta.

Ratan näkemyksen mukaan yhtiöllä oli viimeistään 14. tammikuuta niin hyvä kuva loppuvuoden tuloksestaan ja myynnistään, että sen olisi pitänyt julkistaa tiedot. Samaan päivään päätyi pörssi.

Rata perusteli kovisteluaan myös sillä, että Nokia varoitti huhtikuussa 2004 siitä, että voitto oli jäämässä ennakoitua pienemmäksi. Nokialla katsottiin siis olleen tiedotuskäytäntö, jossa se tulee julkisuuteen heti, kun muutoksia ennusteisiin tulee. Nokia kiistää Ratalle antamassaan vastineessa tiedonantovelvollisuuden syntymisen. Yhtiöllä on oikeus valittaa Ratan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Päätöstä siitä ei ole vielä tehty.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

  Nokian toimitusjohtajan Pekka Ala-Pietilän lähettämässä vastineessa katsotaan, että ennakkotieto olisi pikemminkin hämmentänyt sijoittajia, koska yhtiö olisi voinut antaa tietoja vain menneestä. Näin tieto olisi ollut epätäydellistä.

Rahoitustarkastus antoi julkisen huomautuksen vasta toista kertaa. Ensimmäisen sai huhtikuussa Evli Pankki. Astetta järeämpi on julkinen varoitus. Sellaisia ei ole annettu. Tänä kesänä voimaantulevalla muutoksella Rata voi hakea julkiseen varoitukseen seuraamusmaksua. Yritykselle se voi olla enintään 200 000 euroa ja yksityishenkilölle 10 000 euroa. Sakosta päättää markkinaoikeus.

Ratalle tuli mahdollisuus antaa huomautuksia ja varoituksia kesällä 2003. Rata perustaa ratkaisunsa arvopaperimarkkinalakiin.

Myös pörssin omat säännöt perustuvat samaan lakiin, mutta pörssin kurinpitolautakunnan varoitukset tulevat pörssin sääntöjen rikkomisesta. Myös pörssi odottaa yhtiöiden kertovan viipymättä osakkeen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Lautakunta katsoi, että Nokialla oli 14. tammikuuta selvät tiedot siitä, että loppuvuoden tulos olisi 27-44 prosenttia ennakoitua parempi. Nokia oli ennakoinut loka-marraskuun osakekohtaisen tuloksen olevan 16-18 senttiä osakkeelta. Voitto oli lopulta 23 senttiä osakkeelta.

Ennusteet luovat lisävelvoitteita

Toimistopäällikkö Jarmo Parkkonen Ratasta sanoi, ettei valvojalla ole tarkkoja muutosrajoja, jolloin yhtiön on varoitettava tuloksesta, olipa suunta heikompaan tai parempaan.

  Hänen mukaansa tulosennusteita antavalle yritykselle kuten Nokialle syntyy kuitenkin korostettu velvollisuus seurata ennusteen toteutumista ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista viipymättä.

Parkkonen korosti, että toteutumatta jäävä ennuste ei ole virhe, vaan se, ettei arvioita korjata riittävän nopeasti.

Pörssin kurinpitolautakunta on viime vuosina saanut käsiteltäväkseen 2-4 sääntörikkomusepäilyä. Sinne menevät vakavammat, toistuvat tai ennakkotapauksen kaltaiset rikkeet, sillä normaalisti yhtiöille annetaan kirjallisia neuvoja tulevan käyttäytymisen ohjeistukseksi. Niitä ei julkisteta. Viime vuosina lautakunta on antanut 3-4 varoitusta vuodessa.