Uutiset

Nuorten
miesten työ-tapaturmat
lisääntyivät

Nuorten miesten riski joutua työtapaturman uhriksi kasvoi selvästi vuosina 2002-2003. Tilastokeskuksen mukaan 15-24-vuotiaille palkansaajamiehille sattui lähes 11 900 työpaikkatapaturmaa vuonna 2003. Vuotta aiemmin työtapaturmien määrä oli noin 10 700.

Samaan aikaan koko palkansaajaväestön työtapaturmien määrä aleni. Maatalousyrittäjien työ erottui aiempien vuosien tapaan riskialttiina alana, heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna noin kaksinkertainen.

Työkuolemat ovat miesten ongelma, sillä kaikki vuonna 2003 työtapaturmissa kuolleet palkansaajat ja maatalousyrittäjät olivat miehiä.