Uutiset

Turku
valitsee
rakentajat
suunnittelu-
kilpailuissa

LEENA KORJA-KASKIMÄKI

Turun kaupunki järjestää rakentajan tai rakennuttajan valitsemiseksi kaksi tontinluovutuskilpailua Hirvensalon Kaistarniemessä sijaitseville tonteille.

Kaistarniementie 30:ssa sijaitseva 18 060-neliöinen tontti myydään kisan päätteeksi voittajalle 1,3 miljoonalla eurolla. Kerrosalaa tontilla on 5 500 neliötä.

Kiinteistölaitoksen tarkoituksena on käydä kisa laadullisin perustein niin, että asuinrakennusten korttelialueeksi kaavoitetulle tontille löydetään korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma. Kilpailuehdotuksia pyydetään tontin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Toiseen tontinluovutuskilpailuun liittyy myös suunnitteluvarauskilpailu. Noin 4,6 hehtaarin tontti sijaitsee niin ikään Kaistarniemessä, Verkkokujan ja Pitkäsalmen välissä. Asemakaavaluonnoksessa, jossa alue on osoitettu asuinpientalojen alueeksi, tontti on merkitty Kiviniemenpuistoksi. Tämän kilpailun voittanut ehdotus saa suunnitteluvarauksen alueelle.

Molempien kilpailujen tavoitteena on omalta osaltaan edistää Turun kaupungin pientalotyyppien monipuolistumista.

Kilpailujen voittajat valitsee raati, johon kuuluvat tonttipäällikkö Petri Liski sekä arkkitehti Mika Rajala kiinteistölaitokselta. Lisäksi Kaistarniemen tontin raatiin kuuluu ympäristö- jaa kaavoitusvirastosta kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen ja Kiviniemenpuiston raatiin kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö .

Molemmat kilpailut päättyvät syyskuun 15. päivä.