Uutiset

Työtunti maksaa
eniten Suomessa
ja Saksassa

JUHA KAIHLANEN

Suomalaiset ja saksalaiset paperinteon ammattilaiset ovat maailman kalleimpia. Suomalaisen työntekijän tuntikustannus on Euroopan paperiteollisuusliiton Cepin tilastoista kerättyjen tietojen mukaan noin 33 euroa. Liki yhtä paljon maksaa saksalaisen kollegan työ. Ruotsissa tuntikustannus jää nelisen euroa Suomea pienemmäksi.

Tuntikustannus on saatu laskemalla työntekijän koko vuotuinen bruttopalkka ja sosiaalikulut yhteen ja jakamalla näin saatu summa työtunneilla.

Suomessa yhtiöt ovat maksaneet työntekijöilleen hyvin, koska paperinteko on ollut tehokkainta maailmassa. Koneet ovat suuria ja työntekijöiden määrä valmistettua tonnia kohti pieni.

Pohjoismaisilla paperityöntekijöillä on lyhin vuotuinen työaika maailmassa, suomalaiset paiskivat töitä 1 619 tuntia ja ruotsalaiset jokseenkin saman verran.

Pohjois-Amerikassa töitä saatetaan tehdä 200 tuntia enemmän kuin Suomessa. Yhdysvalloissa työehtosopimukset vaihtelevat. Yhtäällä tehtaassa koko väki kuuluu ammattiyhdistykseen ja palkka maksetaan tuntipalkkana. Toisaalla kukaan työntekijöistä ei ole ammattiliiton jäsen ja työt tehdään kuukausipalkalla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Viime vuosina Yhdysvalloissa tehokkuutta ei ole pystytty nostamaan enää samaa vauhtia kuin Saksassa ja Ruotsissa. Yhdysvallat on kuitenkin hyötynyt merkittävästi dollarin halpenemisesta euroon nähden. Suomessa tehokkuuden nostossa on jääty jälkeen, sillä koneiden kokoa ei enää voida juuri kasvattaa.

Suomessa koneet pyörivät viidessä työvuorossa. Työntekijöitä edustava Paperiliitto on väläyttänyt siirtymistä kuuden vuoron malliin, jos joulun ja juhannuksen pakollisista seisokeista luovutaan.

Työnantajat laskevat, että kuuden vuoron järjestelmä lyhentäisi vuosittaista työaikaa 159 tuntia. Se tarkoittaisi työntekijöille lisää 20 vapaapäivää. Työnantajan virallinen tarjous joulusta ja juhannuksesta on 11 tunnin lyhennys työaikaan.

Paperitonnin kustannuksista toimihenkilöiden ja työntekijöiden osuus noin 15 prosenttia, hieman enemmän kuin tehtaalle kuljetetun puuraaka-aineen osuus. Parhaillaan kiistan kohteena oleva työntekijöiden osuus on kymmenen prosenttia.