Uutiset

Satakunnan
terveyden-
huoltoon uusi
toimintamalli

JARI RANTANEN

Satakunnassa aletaan hakea uutta toimintamallia ja uusia menettelytapoja terveydenhuollon menojen ennustettavuuden parantamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt, että uusi toimintaa ja taloutta ohjaava järjestelmä toteutetaan vuoteen 2007 mennessä.

Yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen perustuvan, Satakunnan sairaanhoitopiiriä varten räätälöidyn kumppanuusmallin on arvioitu sopivan pienten kuntien sairaanhoitopiiriin paremmin kuin tilaaja-tuottaja -sopimusmallisen kaupankäynnin. Uusi malli tuo talousarvion laadintaan lisää yhteistyötä kuntien, terveyskeskusten ja sosiaalitoimen edustajien kanssa. Terveydenhuoltoa pyritään kehittämään kokonaisuutena yhteisesti selvitettyjen tarpeiden mukaan.

Satakunnan sairaanhoitopiirin menot kasvavat talousarvioraamin mukaan ensi vuonna edelleen nopeammin kuin kuntien verotulot. Kustannusten kasvuvauhdiksi arvioidaan nyt noin 5,5 prosenttia, ja samaa luokkaa on myös kunnilta perittävien palvelumaksujen keskimääräinen nousu.

Sairaanhoitopiirin johtoon tänä vuonna tulleen Ahti Piston mukaan sairaanhoitopiirissä ei nyt ole tarvetta välittömiin organisaatiomuutoksiin. Toiminnalliset muutokset jatkuvat.

Edessä olevissa kumppanuussopimusvalmisteluissa tullee esille muun muassa terveyskeskusten ilta- ja viikonloppupäivystyksen mahdollinen siirtäminen Porin keskussairaalaan tai Rauman aluesairaalaan tämän vuosikymmenen lopulla.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on nyt 24 jäsenkuntaa ja niissä 227 000 asukasta. Henkilökunnan määrä on noin 3 300, sairaansijoja on noin 700 ja menot vuodessa noin 200 miljoonaa euroa.

Näillä luvuilla Satakunta on Piston mukaan riittävän iso toimimaan edelleen omana sairaanhoitopiirinään.