Uutiset

Masku ei taipunut
Luolavuoren louhintaan

Turun Sanomat, Masku

Maskun kunnanhallitus ei myöntynyt Soratuote Laivoranta Oy:n konkurssipesän anomukseen maa-aineksen ottamisesta Luolavuoren kylässä.

Kunnanjohtajan pohjaehdotuksessa lupa olisi myönnetty, mutta koko hallitus asettui yhtenä rintamana valtuutettu Olavi Hillgrenin (sd) jättämän vastaehdotuksen taakse.

Kunnanjohtaja Jaakko Olenius jätti asiaan eriävän mielipiteen-

sä.

Maa-aineksen ottolupa ei ollut Maskun luottamushenkilöiden käsittelyssä suinkaan ensimmäistä kertaa, vaan tällä kertaa asia jouduttiin ottamaan uuteen käsittelyyn Turun hallinto-oikeuden kumottua viime vuoden lopulla kunnanhallituksen kielteisen päätöksen lainvastaisena.

Tuolloin hallitus ei ollut myöntänyt 275 000 kuutiometrin ottamislupaa muun muassa siksi, että alueen katsottiin sijaitsevan liian lähellä asutusta.

Nyt hallitus perusteli kielteistä päätöstään ensinnäkin kauniin maisemakuvan turmeltumisella: neljä hehtaaria käsittävä ottamissuunnitelma lohkaisisi 206 kallioalueeseen laajan, syvimmillään yli 15 metrin jyrkkärinteisen louhoksen.

Kunnanhallitus korosti myös sitä, ettei nyt oltu ratkaisemassa vain yhden osan kohtaloa, vaan jos lupa myönnettäisiin, niin maanomistajien tasapuolinen kohtelu edellyttäisi myöntävää päätöstä myös myöhemmin samalle kallioalueelle mahdollisesti haettaville maa-ainesluville.

Edelleen vedottiin myös asutuksen läheisyyteen.