Uutiset

Museovirasto
pyytää KKO:lta
valituslupaa
Vrouw Maria-
ratkaisusta

Museovirasto on pyytänyt korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Turun hovioikeuden Vrouw Maria -hylkyyn liittyvästä ratkaisusta. Virasto haluaa, että KKO selvittää muinaismuisto- ja merilain tulkintaa sekä merioikeuden toimivaltaa.

Turun hovioikeus jätti maaliskuussa voimaan Turun merioikeuden aiemmin antaman päätöksen, jonka mukaan Vrouw Maria on valtion omaisuutta eikä kahdella hylyn löytäneellä sukeltajalla ole siihen oikeuksia. Samalla hovioikeus totesi merioikeuden toimivaltaiseksi käsittelemään Vrouw Marian tapausta.

Muinaisjäännöksenä rauhoitettuun hylkyyn liittyviin toimenpiteisiin tulee viraston mukaan soveltaa yksinomaan muinaismuistolakia eikä merilakia.

Meri- ja hovioikeus sovelsivat päätöksessään muinaismuistolakia, mutta Museovirasto haluaa nyt saada KKO:n kannanoton lakien soveltamisalueista uusien kiistatapausten varalta. Museoviraston mukaan sen tehtäviin viranomaisena kuuluu suojella muinaisjäännöksiä. Jotta tämän tehtävän täyttäminen on jatkossakin mahdollista, merilain ja muinaismuistolain välinen suhde olisi selvitettävä.

Virasto muistuttaa, että Suomen merialueilla lienee edelleen satoja toistaiseksi löytymättömiä muinaismuistolain alaisia hylkyjä, joita todennäköisesti paikannetaan uusien etsintämenetelmien avulla yhä useammin. Siten Vrouw Marian kaltaisia kiistatilanteita saattaa hyvinkin syntyä myös jatkossa.

Aarrelaivana pidetty hollantilainen Vrouw Maria -kauppalaiva haaksirikkoutui Nauvon ulkosaaristossa vuonna 1771.