Uutiset

Maskun vedenottamon
torjunta-ainejäämä ehkä
vesakon torjunnasta

Turun Sanomat, Masku

Maskun Humikkalan vedenottamolla todettu torjunta-ainepitoisuus on mahdollisesti peräisin vanhoista vesakon torjunnasta käytetyistä myrkytysaineista.

  Vedestä löydettyä hitaasti hajoavaa atratsiinia käytettiin aikoinaan yleisesti esimerkiksi teiden varsilla rikkakasvien ja vesakon torjuntaan.

  Atratsiinin käyttö on kielletty 1990-luvun alkupuolella. Maskun ja Nousiaisten vesilaitoksen johtajan Jari Pihlajamäen testipaikka, josta pitoisuus on mitattu korkeimmaksi, sijaitsee aivan maantien vieressä. Asiaa selvitetään yhä.

Määrätyn raja-arvon ylittävä pitoisuus ei Maskussa ole johtanut vedenottopisteen sulkemiseen, sillä ottamosta tuleva vesi sekoittuu monen muun pisteen veteen ennen päätymistään kuluttajille.

Yhteisnäytteessä kohonneita torjunta-ainepitoisuuksia ei ole havaittu. Vettä testataan säännöllisesti.

Havaitut pitoisuudet ovat hyvin pieniä, eikä veden käytöstä ole terveyshaittoja kuluttajille.