Uutiset

Suomalaismenetelmä
avuksi EU:n koulutus-
ohjelman seurantaan

MAIJA LAPOLA

Helsingin yliopiston kehittämää oppimisprosessin menetelmää ryhdytään soveltamaan koko EU:n alueella oppimistulosten tarkastelussa. Opetusneuvoston kokouksessa asiasta päätettiin tiistaina.

EU:ssa on hyväksytty koulutusohjelma 2010 ja sen tavoitteiden eli "oppia oppimaan" toteutumista tarkastellaan Helsingin yliopistossa kehitetyn menetelmän avulla.

Menetelmä kehitettiin jo 1990-luvulla Suomessa, ja siinä tutkitaan miten oppimisprosessia voidaan kehittää ja saada lapset paremmin oppimaan.

Menetelmä on ollut tunnettu jo aikaisemmin tiedepiireissä ja EU:ssa se on ollut esillä jo työryhmätasolla.

Koulutusjärjestelmien seurantaan laadittiin strategisia tavoitteita, joiden avulla mitataan koulutukseen käytettyjen investointien tehokkuutta, tietotekniikan taitoja, liikkuvuutta, opettajakoulutuksen tasoa, ammattikoulutuksen tasoa, sosiaalista osallistumista, kykyä oppia oppimaan ja kielitaitoa. Kaksi viimeksi mainittua ovat erityisasemassa.

Opetusministeri Tuula Haataisen (sd) mukaan menetelmä on ennen kaikkea tarkoitettu eri maiden päättäjille, jotka voivat verrata oman koululaitoksensa tilannetta EU:n keskiarvoon.

Varsinaista paremmuusjärjestystä ei ole EU-tasolla tarkoitus ryhtyä mittaamaan.

Komissio tekee suomalaisen mallin mukaan mittarit EU-tasolle mittarit, jotka vastaavat koko yhteisön tarpeisiin. Kehitystä seurataan joka toinen vuosi annettavalla komission raportilla.