Uutiset

Hoitotakuu lisää
erikoissairaanhoidon
budjettiylitystä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talous ylittyy kuluvana vuonna 15 miljoonalla eurolla, mistä hoitotakuun toteuttaminen selittää yli kolmanneksen eli 5,9 miljoonaa.

Ylitys on noin 5 prosenttia viime vuoden tilinpäätöksestä. Summasta 3-4 miljoonaa yritetään hoitaa erilaisilla sopeutustoimilla.

Hoitotakuun toteuttaminen määräajassa eli elokuun loppuun vaatii noin 3 000 ylityönä tehtävää polikliinista lisätutkimusta, 2 000 magneettikuvausta, lähes 600 ylimääräistä leikkausta, 700 kuulontutkimusta, 2 000 silmätutkimusta sekä monien erityisryhmien tutkimuksia.

Taloutta kuormittavat lisäksi samat syyt, jotka viime vuonnakin johtivat määrärahojen ylityksiin. Suurin yksittäinen syy on se, että palveluiden ja materiaalien ostojen määrärahat ovat olleet alimitoitetut.

Ylitys syntyy Tyksissä; aluesairaalat alittavat talousarvionsa.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi lisätalousarvion ja päätti, että hinnat pidetään ennallaan, vaikka talous muodostuukin 7 miljoonaa alijäämäiseksi. Talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 2,7 miljoonaa euroa.

Lisäksi myönnettiin Salon aluesairaalan uudisrakennuksen suunnitteluun 350 000 euron lisämääräraha siten, ettei investintibudjetti kasva.