Uutiset

Museovirasto ohjailee metsäkonetta Kauttualla

TS/Jorma Pihlava<br />Kauttuan Linnavuoren reunametsikkö on tiheää kuusikkoa. Harvennushakkuita suunnittelemassa UPM-Kymmenen metsäpalvelupäällikkö Jari Sulkava (vas.) ja ostoasiamies Leevi Kovero, museoviraston tutkija Leena Koivisto sekä Ahlstromin metsänhoitopäällikkö Antero Pasanen.
TS/Jorma Pihlava
Kauttuan Linnavuoren reunametsikkö on tiheää kuusikkoa. Harvennushakkuita suunnittelemassa UPM-Kymmenen metsäpalvelupäällikkö Jari Sulkava (vas.) ja ostoasiamies Leevi Kovero, museoviraston tutkija Leena Koivisto sekä Ahlstromin metsänhoitopäällikkö Antero Pasanen.

JORMA PIHLAVA

Jos lähitulevaisuudessa havaitsee metsäkoneen hyökkäävän Kauttuan Linnanvuoren tiheän reunametsän kimppuun, ei tarvitse suunnitella ilmoitusta ympäristörikoksesta eikä muustakaan rötöksestä. Kyseessä ovat harkitut hakkuutoimet, jotka on suunniteltu yhteistyössä maanomistaja Ahlstromin, puunostaja UPM-Kymmenen ja museoviraston kesken. Mitä ilmeisimmin metsäkoneen kuljettajallakin on metsäalan luonnonhoitotutkinto, jonka turvin hän pystyy havaitsemaan ennalta kartoittamattoman luontoarvon ja toimimaan sitä tärvelemättä.

UPM-Kymmene ja Ahlstrom ovat tehneet noin 70 hehtaarin pystykaupan Kauttualta Uudenkaupungintien ja Pyhäjärven väliseltä alueelta. Kyseessä on metsätalousalue, mutta korjuuoloiltaan tavallista vaativampi. Alueelta löytyy muinaisjäännöksiä maakunnallisestikin harvinaista linnavuorta myöten. Osa on poikkeuksellisen rehevää lehtoa. Asukkaisiin kuuluu liito-oravia ja kasvillisuuteen jalopuita. Rantakaava tuo oman erityispiirteensä.

Museovirastoa yhteistyössä edustava tutkija Leena Koivisto kertoo museoviraston hoitaneen Euran esihistoriallisia arvokohteita vuodesta 1995. Kauttuan Linnavuori on hoitokohteista yksi. Linnavuoren ketomaista tasannetta on niitetty ja rinteen alaosan vesaikkoja puhdistettu vuosittain. Nyt tarkoitus on harventaa reunustan ylitiheää kuusikkoa, mikä tuo piiloon jäävän Linnavuoren vähän paremmin näkyviin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Luodaan vähän avaruutta, jotta saadaan maiseman muodot hahmotettua. Nythän Linnavuori on lähes kokonaan piiloon jäävä nyppylä, Leena Koivisto kertoilee.

Leena Koivisto muistuttaa, että vaikka Linnavuori kuuluukin muinaismuistolain nojalla suojeltuihin muinaisjäännöksiin, ei se estä harkittuja hoitotoimia. Sama pätee rautakautisiin röykkiöihin, joita hakkuualueeseen kuuluvassa Harolassa on satamäärin. Röykkiöiden viereisen puuston poisto on Koiviston mukaan usein jopa suotavaa, sillä puut voivat kasvaessaan ja etenkin vanhuuttaan kaatuessaan turmella röykkiön.

Ahlstromin metsänhoitopäällikkö Antero Pasanen ja UPM-Kymmenen Rauman piirin metsäpalvelupäällikkö Jari Sulkava vakuuttavat yhtäpitävästi, ettei museoviraston ohjeistus tuo puiden korjuuseen ongelmia.

- Alueella on paljon erityispiirteitä, jotka kaikki pyritään ottamaan huomioon, Sulkava lupaa. Hän kertoo, että valtaosa metsäkoneenkuljettajistakin on tätä nykyä metsäalan luonnonhoitotutkinnon suorittaneita. Koulutuksensa perusteella kuljettajakin voi vielä hytistään tunnistaa erityistoimia vaativan arvokohteen.

Noin 70 hehtaarin alueesta Kauttualta 95 prosenttia harvennetaan. Työ aloitettiin keväällä ja siitä on noin kolmannes tehty.