Uutiset

Vaativin sairaanhoito keskitetään T-sairaalaan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus näytti tiistaina vihreää valoa Tyksin T-sairaalan toisen vaiheen rakentamishankkeelle. Hanke sisällytetään vuosien 2006-2010 kustannusarvioon, ja sen suunnittelutyötä jatketaan. Mikäli suunnitelma etenee aiotulla tavalla, rakennustöihin voidaan ryhtyä jo ensi vuonna. Suunnitelman mukaan Tyksin vaativin toiminta keskitetään uuteen T-sairaalaan. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viestintäpäällikön Esa Halsinahon mukaan uusiin tiloihin siirrettäisiin muun muassa sisätautien, kirurgian, neurologian ja keuhkosairauksien hoito. Syöpätautien klinikka jatkaa suunnitelman mukaan nykyisissä tiloissaan T-sairaalassa.