Uutiset

Armeija hankkii kilpailuttamatta

Puolustusvoimissa hankitaan asiantuntija- ja tutkimuspalveluita kilpailuttamatta tai kartoittamatta mahdollisuuksia tehdä työ itse virkatyönä. Tämä ilmenee Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimusraportista. Tarkastuksen kohteena olleista hankinnoista vain noin viidennes oli kilpailutettu. Usein palvelut oli ostettu entiseltä puolustusvoimien henkilöstöltä. Virasto kehottaakin puolustushallintoa huolehtimaan siitä, että hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä.