Uutiset

Alastaro haluaa TSV:n huolehtivan
Virttaan lähdepurojen virtaamista

HEIKKI ALA-NISSILÄ

Alastaro haluaa, että Turun Seudun Vesi Oy velvoitetaan edelleen huolehtimaan Virttaankankaan Myllylähteestä ja Kankaanrannan lähteestä lähtevien purojen ylivirtaamien riittävyydestä. Länsi-Suomen ympäristökeskus on poistanut tätä koskevan ehdon Länsi-Suomen vesioikeuden TSV:lle myöntämästä pohjaveden ottamisluvasta.

Luvassa myönnettiin TSV:lle oikeus ottaa yhteensä 7 000 kuutiota pohjavettä vuorokaudessa Alastarolta ja Oripäästä.

Sen perusteella Virttaan pohjavettä on käytetty mm. Turun itäisissä kunnissa 1999 lähtien. Lupaehdon poistamisen ehtona on, että TSV ei rakenna kaivoa Vesipuisto RN:o 4:50 -nimiselle tilalle, joka on Myllylähteen pohjoispuolella.

Vesiyhtiön oli määrä huolehtia, että Myllylähteen ylivirtaama on aina vähintään 2 000 kuutiometriä vuorokaudessa ja että se kastelukaudella yhdessä Kankaanrannan lähteestä alkavan puron ylivirtaaman kanssa on vähittään 4 750 kuutiometriä vuorokaudessa.

Alastaron kunnanhallitus vaatii Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan ympäristöviraston päätöksen. Sen mukaan vesiyhtiön selvitykset vedenoton vaikutuksesta lähdepurojen virtaamiin ovat alimitoitetut ja vajavaiset vedenottolupaan nähden. Ympäristövirasto on harkinnut asiaa TSV:n ilmoittamien ottomäärien perusteella, jotka ovat luvassa myönnettyjä määriä huomattavasti pienemmät.

Se ei ole ottanut huomioon hakijan mahdollisuutta vedenottomäärien vuorokausivaihteluun, vaan pitäytynyt puolivuosikeskiarvoon.¨

Vedenoton vaikutus lähdepuroihin voi sen vuoksi olla TSV:n esittämää huomattavasti suurempi.Jos vettä otetaan luvan sallimalla tavalla 7 000 kuutiometriä vuorokaudessa voi sen vaikutus Kankaanrannan lähteisiin olla 15 prosenttia ja hetkellisesti sen ylikin. TSV:n laskema vaikutus on enintään 10 prosenttia.