Uutiset

Valtion henkilöstö pysyy
töissä muita pidempään

Valtion työntekijät aikovat monista muista aloista poiketen jatkaa työelämässä vielä yli 60-vuotiainakin. Valtiokonttorin arvion mukaan eläkkeellesiirtymisiän odote on jopa noussut. Kun pari vuotta sitten arvioitiin henkilöstön keskimäärin pysyvän töissä alle 60 -vuotiaaksi, nyt vuoden 2009 odote on 61,5 vuotta.

Vaikka valtiolla on entistä enemmän vanhempia työntekijöitä, edes työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei ole kasvanut. Vuonna 1999 alkaneiden eläkkeiden perusteella oli odotettavissa, että noin joka kymmenes työntekijä joutuisi jossain vaiheessa työuraansa työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuoden 2003 tilastotietojen nojalla tämä luku oli enää noin kuusi prosenttia.

Vanhuuseläkeikään asti työssä jaksaneiden osuus eläkkeelle siirtyneistä on noussut lähes 60 prosenttiin.

Ylilääkäri Juhani Wikström Valtiokonttorista sanoo, että yksi syy kehitykseen on se, että työyhteisöstä johtuvia syitä jäädä pois työelämästä on pystytty poistamaan työhyvinvointiin panostamalla. Nyt työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään lääketieteellisin perustein.