Uutiset

Nikotiinihoito
vaaditaan
perus-
korvattavaksi

Syöpäjärjestöjen mielestä tupakoinnin lopettamista tukevat nikotiinikorvaushoidot olisi saatava peruskorvattaviksi. Nikotiinikorvaushoito olisi ulotettava myös alle 18-vuotiaisiin, kehotetaan Syöpäjärjestöjen lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lausunnon aiheena on hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta. Syöpäjärjestöt katsovat, että lääkelain muuttamiseen tähtäävässä ehdotuksessa on selvä heikennys nykyiseen.

- Heikennys koskee nikotiinituotteiden myyntiä alle 18-vuotiaille, jota ehdotetaan kiellettäväksi. Nykyisin alle 18-vuotias saa ostaa nikotiinikorvaustuotteita, jos lääkäri on kirjoittanut reseptin, lausunnossa sanotaan.