Uutiset

Sonera-oikeudenkäynnissä
selviteltiin urkinnan motiiveja

Monihaaraisessa Sonera -oikeudenkäynnissä selviteltiin perjantaina sitä, mikä motiivi oli teletunnistetietojen hankkimisen taustalla.

Teleurkintajutun pääepäillyn, Soneran turvallisuusyksikön entisen johtajan Juha E. Miettisen mukaan yhtiön silloinen toimitusjohtaja Kaj-Erik Relander halusi alkuvuodesta 2001 selvityttää esimerkiksi Soneran hallitusten jäsenten puhelutietoja epälojaaliin käytökseen ja Relanderin työsopimukseen liittyen. Relander puhui "epänormaalista matkapuhelimen käytöstä", Miettinen kertoi oikeudessa.

Helsingin käräjäoikeuden käsittelyssä oli kohta, jossa Relanderia, Juha E. Miettistä ja ex-turvallisuuspäällikköä Alpo Mannista syytetään seitsemän henkilön teletunnistetietojen hankinnasta. Heistä suurin osa on entisiä Soneran hallituksen jäseniä ja loput Soneran entistä johtoa.

Syyttäjän mukaan teletunnistetiedot hankittiin niin, että Kaj-Erik Relander antoi käskyn Juha E. Miettiselle. Tämä antoi käskyn edelleen Alpo Manniselle, joka puolestaan välitti ne edelleen suorittavalle taholle. Tiedoista selvitettiin muun muassa yhteydenpitoa tiettyjen johtajien ja hallituksen jäsenten välillä sekä sitä, mihin yrityksiin tai tiedotusvälineisiin oli oltu yhteydessä. Mitään epäselvyyksiä ei kuitenkaan löytynyt.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kaj-Erik Relander toisti oikeudessa aiemman kantansa, että ei epäillyt teletunnistetietojen keräilyä laittomaksi. Hänen mukaansa puhelutietojen selvittäminen oli yksi kymmenistä toimenpiteistä, joilla pyrittiin hallitsemaan yhtiössä vallinnutta hankalaa tilannetta.

Relander myös syytti oikeudessa yhtiön hallituksen entisiä jäseniä väärinkäytöksistä.

- En epäillyt, vaan tiesin heidän syyllistyneen väärinkäytöksiin, Relander kivahti. Hänen mukaansa Sonerassa oli tiettyjä työntekijöitä, jotka pyrkivät aiheuttamaan hajaannusta yhtiössä. Väärinkäytösten sisältöä ei kuitenkaan istunnossa täsmennetty.

Johdon palkkioista oli Sonerassa riitaa

Eräät Soneran hallituksen jäsenet, etenkin Liisa Joronen , olivat arvostelleet voimakkaasti yrityksen johdolle kaavailtua anteliasta optio-ohjelmaa. Hanke kaatui lopulta siihen, että silloinen liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen (kok) veti ohjelmalta valtion tuen Soneran yhtiökokouksessa.

- Päämieheni pitivät johdon palkkioita täysin ylisuurina ja toivat sen myös esille hallituksessa, Jorosen ja kahden muun hallituksen entisen jäsenen asianajaja Lassi Kettula sanoi. Kettula ei ottanut kantaa siihen, oliko optiojärjestelmän kritiikki syynä siihen, että Relander halusi selvittää niskuroivien hallituksen jäsenten puhelutietoja.

- Asiasta oli voimakkaita erimielisyyksiä. Jokainen voi vetää siitä johtopäätöksen, Kettula sanoi.

Oikeussalin ulkopuolella entinen toimitusjohtaja Relander vetosi edelleen siihen, että tapahtuma-aikana neljä-viisi vuotta sitten tilanne oli epäselvä: termiä teletunnistetieto ei tunnettu eikä hän ollut ennen oikeusprosessia joutunut arvioimaan puhelutietojen keruun laillisuutta.

Syyttämättäjättämispäätöksiä tuli lisää

Kihlakunnansyyttäjä Markku Pohjanoksa julkisti perjantaina viisi uutta syyttämättäjättämispäätöstä Soneran teleurkintajuttuun liittyen. Päätökset koskevat kahta Sonerassa entistä johtajaa, kahta Soneran työntekijää sekä yhtä keskusrikospoliisin poliisia.

Heitäkin epäiltiin teleurkinnasta, mutta Pohjanoksa ei löytänyt heidän osaltaan riittävästi näyttöä rikoksesta.