Uutiset

Kihlakuntauudistus
uhkaa palveluja

HEIKKI ALA-NISSILÄ

Eduskunnalle pian annettavaan hallituksen hallintoselontekoon sisältyvä kihlakuntajaon uudistus huolestuttaa kihlakuntien keskuskaupunkeina toimivien seutukuntakaupunkien johtajia. Liki 30 seutukuntakaupungin kaupunginjohtajat pelkäävät, että valtio on jälleen viemässä niistä palveluitaan.

- Seutukuntakeskuksien kihlakuntakaupungit ovat jo pitkään olleet menettäjiä valtion tehdessä yksipuolisia keskittäviä ratkaisuja paikallishallintorakenteessaan, kaupunginjohtajat totesivat esitellessään huolenaihettaan kansanedustajille eduskunnassa.

Kaupunginjohtajien mukaan vain Kela on toiminut ansiokkaasti ja modernisti hajauttaessaan tehtäviä myös seutukuntakaupunkeihin tietojärjestelmiä hyväksi käyttäen. Muutoin valtionhallintoa on edelleen keskitetty, vaikka Kelan linja osoittaa, että valittava linja on vain tahtokysymys.

Aluekeskusohjelmien ulkopuolella olevat seutukuntakaupungit ovat jääneet pitkälti myös ilman valtion alueellistettavia tehtäviä.

Loimaan kaupunginjohtaja Jorma Kopu on yksi kaupunginjohtajakokouksen koollekutsujista. Kopun mukaan seutukuntakaupungeissa pelätään palvelujen heikkenemistä, vaikka keskittämisen yhteydessä muuta luvataan.

- Esimerkkejä on paljon. Kaupungeista on viety verotoimistoja, maistraatteja ja käräjäoikeuksia. Valtio on luvannut säilyttää niissä palvelut, mutta palvelupisteet on usein lopetettu nopeasti, Kopu sanoo.

- Kysymys on suuremmasta asiasta kuin pikkukaupunkien palveluista. Me haluamme palvelujärjestelmän säilyttämistä. On kaikkien etu, jos myös pienillä keskuksilla menee hyvin, Kopu sanoo.