Uutiset

Huonon tilanteensa salannut yritys
joutuu maksamaan irtisanotulle

Työntekijällä on oikeus saada korvauksia laittomasta irtisanomisesta, koska hänet palkattiin yritykseen sen huonon taloudellisen tilanteen ollessa jo johdon tiedossa.

Tähän ratkaisuun päätyivät sekä Helsingin käräjäoikeus että Helsingin hovioikeus. Ne ottivat kantaa tapaukseen, jossa työntekijä oli siirtynyt toisen yrityksen palveluksesta Lingsoft Oy -nimiseen kieliteknologian yritykseen vuonna 2001.

Reilu kuukausi työsopimuksen solmimisen jälkeen kävi ilmi, että yritys lomauttaa lähes koko henkilöstön. Työpaikkaa vaihtanut irtisanottiin lomautuksen aikana.

Oikeuden mukaan Lingsoft harhautti projektipäälliköksi palkattua miestä tahallaan. Yhtiön on maksettava miehelle yhteensä vajaat 30 000 euroa laittomasta lomautuksesta ja irtisanomisesta sekä korvattava työttömyysvakuutusrahastolle reilut 10 000 euroa sen maksamia maksuja. Lisäksi korvattavaksi tulee yli 6 000 euroa entisen työntekijän oikeudenkäyntikuluja.