Uutiset

Itämeri-keskus
suunnitteilla
Turkuun

Turku havittelee kaupunkiin uutta Itämeri-keskusta, joka kokoaisi paikallisen ja jopa kansallisen Itämeren osaamisen saman katon alle. Parhaillaan projektissa on meneillään selvitystyö, jonka aikana käydään läpi esimerkiksi korkeakoulujen ja yritysten Itämereen liittyvät toiminnot. Selvityksen odotetaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.

- Itämeri-keskukselle ei toistaiseksi ole räätälöity erikseen budjettia. Rahoituksen selvittäminen on seuraavien vuosien asia, mutta oletan että keskukselle voisi saada resursseja valtiolta tai jopa kansainvälisiltä tahoilta, Turun kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty sanoo.

- Myöskään keskuksen fyysistä sijaintia ei vielä ole mietitty, ihan ensin pitää saada kaikki sisällöt selvitettyä, Lahoniitty jatkaa.

Turun korkeakouluissa on keskusteltu jo muutaman vuoden ajan Itämereen keskittyvän keskuksen tarpeellisuudesta. Itämeritietämyksen ja yhteyksien pirstaleisuus koetaan ongelmalliseksi.

- Ruotsissa ollaan perustamassa kansallista Itämeri-keskusta Visbyhyn, ja sinne on Ruotsin hallituksen tilaaman selvityksen mukaan tulossa parisenkymmentä työntekijää, Lahoniitty kertoo.

Turun Itämeri-keskuksen tavoitteet olisivat samankaltaiset kuin naapurimaassa. Keskuksen tarkoitus olisi syventää suomalaisten toimijoiden yhteistyötä alueella, sillä kilpailu Itämeri-toimintojen isännyydestä kiristyy.

- Keskuksen avulla pystyttäisiin myös kasvattamaan Itämereen liittyvää osaamista, Lahoniitty kaavailee.