Uutiset

Piha ei
aina kuulu
omistajan
hallintaan

Rivitaloasunnon omistaja ei välttämättä saa rakentaa asuntoon kuuluvalle piha-alueelle mitä haluaa. Jotta omistaja saa tehdä muutostöitä pihallaan, yhtiöjärjestyksessä täytyy olla merkintä siitä, että asunnon omistaminen oikeuttaa myös pihan hallintaan.

Asia ilmenee korkeimman oikeuden (KKO) tuoreesta ennakkopäätöksestä. KKO käsitteli tapausta, jossa pääkaupunkiseudulla asuva pariskunta uusi rivitalonsa pihalla olevan oleskeluterassin. Terassi oli korkeampi kuin taloyhtiön säännöt sallivat, joten yhtiö vaati pariskuntaa madaltamaan sitä. Pari riitautti asian.

KKO pohjasi ratkaisunsa asunto-osakeyhtiölakiin. Sen mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Oikeus katsoi, että kyseisessä tapauksessa asunnonomistajilla ei ollut oikeutta pihan hallintaan.