Uutiset

Poliisien kielivaatimuksiin
tulee helpotuksia

Helsinki (STT)

Poliisien kielitaitovaatimuksia koskeviin sääntöihin valmistellaan muutoksia, jotka on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian. Sisäministeri Kari Rajamäki (sd) lupasi nopeita ratkaisuja vastatessaan kansanedustajien Matti Väistön (vas) ja Leena Rauhalan (kd) kirjallisiin kysymyksiin.

Niille poliiseille, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat perustutkinnon viime vuoden toukokuun ja ensi vuoden marraskuun välillä, luvataan helpotuksia. Heidän kohdallaan kielitaitovaatimukset muuttuivat kesken koulutuksen.

Vartijoilta ja ylivartijoilta ei aiota vaatia toisen kotimaisen kielen taitoa. Viranomaisen tulisi kuitenkin virkoja täytettäessä kiinnittää huomiota siihen, että suomen ja ruotsin kielen käyttämistä vaativat virkatehtävät voidaan jakaa sellaisten henkilöiden hoidettaviksi, jotka osaavat asianomaista kieltä.

Rajamäen mukaan lopullinen tavoite on, että poliisin perustutkintotodistuksella voisi suoraan osoittaa poliisilta vaadittavan kielitaidon. Vielä se ei ole mahdollista, sillä opiskelijat joutuvat nykyään suorittamaan kielikokeen opinnoista erillisenä. Ongelma poistuu viimeistään silloin, kun Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu yhdistyvät.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kielitaitovaatimuksia selvittämään asetettiin työryhmä, joka esitti että poliisin perustutkinnon suomen ja ruotsin kieliopintoja tulee kehittää siten, että opinnot suoritettuaan opiskelijan voidaan katsoa hallitsevan toista kotimaista kieltä riittävän hyvin. Se vaatii kieliopintoihin käytettävien tuntimäärien lisäämistä, opetusmateriaalin kehittämistä, täydentävän opetuksen ja päättökokeen järjestämistä.

Poliisien kielitaitovaatimukset muuttuivat viime vappuna, kun uusi kielilaki astui voimaan. Muutokset ovat aiheuttaneet rekrytointiongelmia erityisesti poliisilaitosten vartijoiden ja ylivartijoiden sekä vastavalmistuneiden poliisimiesten osalta.