Uutiset

Työttömyys laski Varsinais-Suomessa
muuta Suomea nopeammin

Työttömyys on vähentynyt Varsinais-Suomessa nopeammin kuin muualla maassa. Tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa oli 23 100 työtöntä työnhakijaa eli yli viisi prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Seudun kunnista työttömyysaste laski eniten Velkualla. Vuoden 2003 tammikuussa Velkuan työttömyysaste oli vielä 16,4 prosenttia, kun viime tammikuussa luku oli enää 5,3 prosenttia. Varsinais-Suomen 54:stä kunnasta kaikkiaan 44 kunnan työttömyysaste laski. Missään kunnassa työttömyys ei kasvanut merkittävästi.

Rakennus- ja metalli-alalla parannusta

Työllisyystilanne on seudun kunnista paras Västanfjärdissä, missä työttömyysaste on noin kolme prosenttia. Vastaavasti korkein työttömyysaste, 15,7 prosenttia, on Uudessakaupungissa. Turussa työttömien määrä pysyi samana kuin viime vuonna työttömyysasteen ollessa reilu 13 prosenttia.

Työttömien osuus koko työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 10,4 prosenttia eli maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen. Työttömyys aleni seudulla etenkin metallialalla ja rakennustyössä, sillä molempien alojen työttömien määrä väheni noin viidenneksellä. Työttömyys ei kasvanut missään ammattiryhmässä huomattavasti.

Alueen työvoimatoimistojen mukaan avoimien työpaikkojen määrä on noussut vuodessa kolmanneksella. Tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa oli tarjolla lähes kolmetuhatta työpaikkaa. Uusia avoimia paikkoja oli eniten konepaja- ja rakennusmetallialalla ja kaupallisessa työssä.