Talous

Uusi merikaapeli yhdistää Suomen ja Ruotsin kantaverkot

JARI RANTANEN

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaedellytykset paranevat ja hintaerot vähenevät, kun Suomen ja Ruotsin sähkönsiirron kantaverkosta vastaavat Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät rakennuttavat Pohjanlahden poikki uuden merikaapeliyhteyden.

Syksyllä 2010 valmistuvan tasasähköyhteyden rakentamiskustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa ja siirtoteho 600-800 megawattia. Hyödyn isosta investoinnista lasketaan päätyvän kuluttajille halvemman sähkön muodossa.

Liki 300 kilometriä pitkä tasasähköyhteys liitetään Suomessa kantaverkkoon Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta on Tukholman pohjoispuolelle rakennettava Finnbölen asema.

Uusi kaapeliyhteys rakennetaan nykyisen FennoSkan -kaapelin rinnalle. Rauman sähköasemalla kantaverkkoon liitetyn FennoSkanin siirtoteho on 550 megawattia ja toinen pää Ruotsin puolella Forsmarkissa.

Suomen ja Ruotsin välisiä siirtorajoituksia vähentävä uusi merikaapeliyhteys, FennoSkan 2, on ensimmäinen pohjoismaisten kantaverkkojen yhteisen kehittämissuunnitelman mukainen investointipäätös. Pohjoismaisten kantaverkkoyritysten yhteistyöjärjestö Nordel on esittänyt kaikkiaan viiden uuden siirtoyhteyden rakentamista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaedellytysten parantamiseksi esitettyjen uusien siirtoyhteyksien investointikustannukset ovat yhteensä noin 1 000 miljoonaa euroa. Niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2010 vaiheilla. Uusia siirtoyhteyksiä tarvitaan Ruotsin ja Norjan sekä Tanskan ja Norjan välille ja Tanskan ja Ruotsin sisäisen kantaverkon vahvistuksiksi.

Finngridin toimitusjohtaja Timo Toivonen sanoo FennoSkan 2:n olevan konkreettinen osoitus kantaverkkoyritysten halusta ja kyvystä kehittää edellytyksiä pohjoismaisten sähkömarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle.

Käyttövarmuus on Toivosen mukaan kunnossa ilmankin, mutta markkinat eivät toimi kunnolla, ellei sähkökaupan vaatimia siirtoyhteyksiä lisätä.

Hinta ratkaisee siirtotehon

Uuden merikaapelin siirtoteho ratkeaa suunnittelun ja kustannuslaskennan edetessä. Nykyisen FennoSkanin siirtoteho 550 megawattia oli teknisesti suurin mahdollinen, kun kaapeliyhteyden tilauspäätös 20 vuotta sitten tehtiin. Nyt maksimiteho on 800 megawattia eli noin puolet Olkiluotoon tilatun kolmannen reaktorin tehosta.

Pitkässä merikaapeliyhteydessä sähköä voidaan siirtää vain tasavirtana. Vaihtovirtaa siirrettäessä kaapeli ei voi olla 50 kilometriä pitempi.

Rauman sähköasemalle rakennetaan uutta merikaapeliyhteyttä varten toinen vaihtosuuntaajayksikkö nykyisen rinnalle. Maayhteys sähköasemalta meren rantaan Pyhärannan Rihtniemeen on helppo järjestää. Nykyiset pylväät ja johtimet vaativat vain vähäistä eristimen vahvistamista.

Ruotsissa merikaapeli tulee maihin FennoSkanin rinnalla Forsmarkissa, mutta se liitetään kantaverkkoon 60 kilometrin päässä sisämaassa. Eniten aikaa hankkeessa viekin Toivosen mukaan Ruotsiin rakennettavan uuden voimansiirtojohdon lupakäsittely.

Venäjältä halutaan lisää

FennoSkanin lisäksi Fingridillä on Ruotsin rajan yli pohjoisessa Keminmaan ja Petäjäskosken rajajohdot, joissa voidaan siirtää sähköä 1 500 megawatin teholla Suomeen ja 1 000 megawatin teholla Ruotsiin. Venäjältä Fingridillä on siirtokapasiteettia 1 400 megawattia, josta 1 300 on kaupallisessa käytössä. Sähköä tulee Toivosen mukaan koko ajan tuutin täydeltä.

Sähkön tuontia Venäjältä suunnittelee myös suomalais-venäläinen United Power, jonka tavoitteena on rakennuttaa merikaapeliyhteys Kotkaan ja tuoda Sosnovyj Borin ydinsähköä Suomeen 1 000 megawatin teholla. Tuonnin kasvusta ainakin osa päätyisi edelleen Ruotsiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Toivonen näkee United Powerin suunnitelmassa riskejä. Jos tuontia Kaakkois-Suomeen kasvatetaan yhtiön esittämällä tavalla, neljäsosa Suomen sähkönhankinnasta tulee kahden tasasähköaseman kautta Venäjältä.

Toivosen mielestä verkon toimivuuden varmistaminen ja tarpeellisten vahvistusten arviointi vaatiikin nyt selvityksiä niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Tasasähköasemat eivät hänen mukaansa toimi häiriöittä, ja kummankin Venäjältä sähköä siirtävän linkin vikaantuminen samaan aikaan johtaisi Suomessa laajaan häiriöön sähkönjakelussa.

United Poweria pitemmällä on oman tuontihankkeensa kanssa Pohjolan Voima. Se rakennuttaa 350 megawatin siirtokaapelin Virosta. Hanke valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Nordelin esittämien uusien siirtoyhteyksien valmistuttua Pohjoismaat muodostavat yhtenäisen markkina-alueen, jonka sisällä hintaeroja ei pitäisi olla. Pohjoismaissa on sähkökaupassa jaettavana isot markkinat. Kulutus on noin 400 miljardia kilowattituntia vuodessa eli noin puolet Venäjän kokonaiskulutuksesta ja saman verran kuin Saksassa tai Ranskassa.