Uutiset

Forssa ryhtyy talouskuurille

Turun Sanomat, Forssa

Forssa aloittaa vuoteen 2008 ulottuvan projektin, jonka tavoitteena on tervehdyttää ja vahvistaa kaupungin taloutta. Tarkoituksena on mitoittaa käyttötalouden nettomenojen kasvu pienemmäksi kuin verorahoituksen kasvu.

Forssa teki 2003 tilinpäätöksessään 0,5 miljoonan euron ylijäämän. Vuoden 2004 tilinpäätös tulee olemaan selvästi alijäämäinen ja vuoden 2005 talousarvio rakennettiin miljoona euroa alijäämäiseksi.

Kaupungin liikelaitokset ovat vetäneet kokonaistalouden ylijäämäiseksi tai pienentäneet merkittävästi alijäämäisyyttä. Tervehdyttämisohjelmassa huomio kiinnitetäänkin käyttötalouteen, jossa on karsittava menoja 2,2-3 miljoonaa euroa vuoden 2005 talousarvion tasosta.

Vuoden 2008 käyttötalouden tulorahoituksen pitää tavoitteen mukaan olla jo 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Käyttötalouden menoja karsitaan tiukalla menokurilla, toimintatapoja ja tehokkuutta arvioimalla sekä rakenteellisilla uudistuksilla.