Uutiset

Kunnilta kesätyöpaikkoja nuorille

Kunnat tarjoavat tänä vuonna kesätyöpaikan yhteensä noin 40 000 nuorelle. Suurin osa paikoista tulee hakuun helmi- tai maaliskuun aikana. Suurin yksittäinen kesätyöläisten kuntatyöllistäjä on Helsingin kaupunki, joka palkkaa noin 1 800 kesätyöntekijää. Muista suurista kaupungeista Turku palkkaa noin 440, Jyväskylä 600, Oulu 800, Pori 500 ja Tampere 625 kesätyöntekijää. Kuntia uhkaa työvoimapula, koska niiden runsaasta 425 000 työntekijästä 140 000 on jäämässä eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana.