Uutiset

Matemaattista
osaamista lisättävä
edelleen Suomessa

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL on huolestunut suomalaisten peruskoululaisten heikosta kiinnostuksesta matematiikkaa kohtaan. Liiton puheenjohtaja Pentti Parviainen muistutti lauantaina Kuopiossa, että suhtautuminen oppiaineeseen ohjaa merkittävästi valintoja jatko-opinnoissa.

- Matematiikan taitoja ja matemaattista ajattelua tarvitaan niin arjessa selviytymisessä kuin työelämän eri ammateissakin. Suomen elinkeinoelämä tarvitsee edelleen, ja entistä enemmän, matemaattisten aineiden osaajia, sanoi Parviainen liittonsa talvikokouspäivillä.

Parviaisen mukaan suomalaiset matematiikan opettajat voivat olla tyytyväisiä vuonna 2003 tehdyn Pisa-tutkimuksen tuloksiin. Suomi ylsi OECD-maista ykköseksi tutkimuksessa, jossa päähuomio kohdistui juuri matematiikan osaamiseen peruskoulun päättövaiheessa.

Parviaisen mukaan hyvään tulokseen vaikuttivat mm. suomalaisten hyvä lukutaito, selkeä aineopettajajärjestelmä sekä tehokas puuttuminen oppimisvaikeuksiin.

- Järjestelmämme heikkous taas on, että alati suurenevissa opetusryhmissä ei jää riittävästi aikaa eikä resursseja lahjakkaimmille oppilaille.

Parviainen muistutti, ettei Pisa-tutkimus mitannut kuitenkaan nuorten jatko-opintovalmiuksia. Tarkemmassa analysoinnissa suomalaisten heikkouksiksi tutkimuksessa paljastuivat puutteet algebrassa ja geometriassa.

- Nämä ovat juuri niitä alueita, joilla on erityisen suuri merkitys toisen asteen jatko-opinnoissa. Sama havainto on tehty myös kansallisten arviointikokeiden tuloksista, kertoi Parviainen.