Uutiset

Kiireettömien sairauksien hoito tehostuu

Kiireettömien sairauksien hoito tehostuu maaliskuussa voimaan astuvan hoitotakuun myötä. Terveydenhuollon yksiköissä keskitytään jatkossa tehokkaisiin hoitomuotoihin vähempivaikutteisten hoitojen sijaan. Esimerkiksi harmaakaihileikkausten määrä vähenee ja niistä vapautuvat voimavarat kohdistetaan viherkaihin hoitoon. Hoitotakuun selkärankana on maanantaina terveydenhuollon yksiköille saapuvat uudet toimintaohjeet. Ohjeet määrittelevät, mitkä kiireettömistä sairauksista hoidetaan kunnan verovaroin kuuden kuukauden kuluttua hoitotarpeen toteamisesta. Ohjeiden tarkoituksena on vähentää sairaanhoitopiirien välisiä eroja hoitoon pääsyssä. Jatkossa hoitoa tarvitseva saa samanlaista palvelua kotikunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta.