Uutiset

Kansanaloite auttaisi
kansaa vaikuttamaan

Oikeusministeriö esittää ns. kansanaloitetta, joka tarjoaisi suoran keinon viedä eduskuntaan omia lakialoitteita. Toimeen vaadittaisiin tietty määrä äänioikeutettujen kansalaisten allekirjoituksia. Aloite menisi eduskuntaan, jonka jälkeen se alistettaisiin kansanäänestykseen.

Ministeriön selvityksessä ehdotetaan, että myös kansanäänestysaloitetta olisi syytä valmistella. Siinä tietyllä määrällä ihmisiä olisi mahdollisuus vaatia kansanäänestystä niin ikään tärkeiksi kokemistaan asioista. Tavallisimmin kansanäänestyksessä voidaan joko kumota jo voimaan tullut laki tai estää eduskunnan säätämän lain voimaantulo.